Dance in the Rain – Heneiken

Dance in the Rain – Heneiken

Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to…
Dance in the Rain gang beasts download kostenlos!

Những giọt mưa mùa hạ nhảy múa trên thân lon bia tạo cho người xem cảm giác rộn ràng đến khó tả…

Heineken - beer - Dance in the rain

PropertyValue
1CameraNIKON D7000
2Lens50.0 mm f/1.8
3Focal Length550mm
4Shutter Speed1/125 s
5Aperturef/10
6ISO/Film400
7CategoryProduct

Heineken – Bokeh Green

Không phải là hình ảnh thú vị nhất, nhưng tôi muốn thử nghiệm hình ảnh bia Heniken chụp riêng kết hợp với bokeh màu xanh (green) drivenow app.

Và tôi hoàn toàn thích nó!

Bằng cách này, tôi quay lại một kết luận cũ: “Heineken và màu xanh lúc nào cũng nên đi cùng nhau” :p

Heineken - beer - bokeh - green

PropertyValue
1CameraNIKON D7000
2Lens50.0 mm f/1.8
3Focal Length550mm
4Shutter Speed1,6 s
5Aperturef/2.8
6ISO/Film100
7CategoryProduct

Beer bucket- Heneiken

Beer bucket – Heineken là một trong nhưng shot ảnh sản phẩm đáng nhớ madlipz video herunterladen. Đó là lần đầu tiên tôi thực hiện thành công ảnh chụp chai beer. Có thể về mặt kỹ thuật chưa có gì thực sự đặc sắc, tuy nhiên nó lại mang tính quảng cáo cao và dễ áp dụng cho các designer programm um musik von youtube herunterladen mac.

Khó nhất của shot này là chụp chai beer sáng đều và đẹp cũng nhưng những giọt nước đọng căng tròn, không bị rơi hay chảy

Heineken - beer - bucket

PropertyValue
1CameraNIKON D7000
2Lens50.0 mm f/1.8
3Focal Length550mm
4Shutter Speed0,4 s
5Aperturef/14
6ISO/Film100
7CategoryProduct

Share