Sài Gòn khác Hà Nội

planetdance

Bộ ảnh có tựa đề The Difference Between Hanoi and Saigon của tác giả Lê Duy Nhất đã nhận được khá nhiều sự quan tâm, thích thú của các bạn trẻ khi đưa ra những nhận định dí dỏm thể hiện Sài Gòn khác Hà Nội như thế nào ikea app herunterladen. Mr. K xin giới thiệu với các bạn những tấm hình vẽ về cả 2 thành phố qua lăng kính của tác giả 27 tuổi này. Nó rất riêng và và rất đặc biệt:

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (32)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (11)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (34)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (33)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (31)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (30)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (29)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (28)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (27)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (26)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (25)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (24)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (23)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (22)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (21)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (20)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (19)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (18)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (16)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (14)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (12)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (10)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (8)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (6)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (5)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (4)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (3)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (2)

Sai-Gon-khac-Ha-Noi (1)

Sài Gòn khác Hà Nội
google chrome nur herunterladen

Share